Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thường trực HĐND thành phố giám sát công tác thu ngân sách tại phường Đồng Bẩm và xã Cao Ngạn.
Ngày cập nhật : 19/10/2019 | Lượt xem : 530