Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm...
Ngày cập nhật : 15/10/2019 | Lượt xem : 446