Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên họp báo về Kỳ họp thứ 11 HĐND Tỉnh khóa 13.
Ngày cập nhật : 06/07/2020 | Lượt xem : 302