Tiếp tục nhân rộng các mô hình trồng nho hạ đen trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Ngày cập nhật : 19/09/2022 | Lượt xem : 606