Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tổ 15, phường Tân Long tổ chức ngày hội Đại đoàn kết.
Ngày cập nhật : 05/11/2018 | Lượt xem : 826