Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tổ dân phố 9, 10 Tân Thành: Tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.
Ngày cập nhật : 05/11/2018 | Lượt xem : 665