Tổ dân phố số 2 phường Trưng Vương tổ chức điểm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.
Ngày cập nhật : 04/11/2022 | Lượt xem : 448