Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tổng kết tuần cuộc thi xây dựng Video clip tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.
Ngày cập nhật : 24/03/2020 | Lượt xem : 651