Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

TP Thái Nguyên cấp phát 1 triệu khẩu trang vải miễn phí cho nhân dân
Ngày cập nhật : 11/02/2020 | Lượt xem : 1112