Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

TP Thái Nguyên Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2018
Ngày cập nhật : 17/07/2018 | Lượt xem : 844