Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

TP. Thái Nguyên tích cực triển khai thực hiện các đề án thuộc lĩnh vực đô thị.
Ngày cập nhật : 23/02/2019 | Lượt xem : 926