Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Trên 160 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án khu dân cư số 1 phường Tân lập
Ngày cập nhật : 02/08/2019 | Lượt xem : 3238