Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Trên 80 đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phúc Trìu được khám bệnh...
Ngày cập nhật : 30/09/2019 | Lượt xem : 1313