Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Triển khai chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện hạng mục cải tạo hệ thống thoát...
Ngày cập nhật : 20/08/2021 | Lượt xem : 614