Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Triển khai chế độ chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án: Xây dựng tháp...
Ngày cập nhật : 14/05/2020 | Lượt xem : 446