Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự tại Dự án: Mở rộng Khu dân cư số 1, đường Việt Bắc
Ngày cập nhật : 04/08/2020 | Lượt xem : 404