Triển khai phương án giải tỏa điểm họp chợ trái phép trên địa bàn phường Thịnh Đán.
Ngày cập nhật : 16/05/2022 | Lượt xem : 389