Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Triển lãm: "Đại tướng Võ Nguyên Giáp với ATK Thái Nguyên".
Ngày cập nhật : 18/08/2018 | Lượt xem : 605