Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Trung đoàn 88 - Tu Vũ anh hùng gặp mặt truyền thống kỷ niệm 70 năm thành lập
Ngày cập nhật : 22/06/2019 | Lượt xem : 2413