Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Tuyển chọn 100 tác phẩm tham gia triển lãm ảnh nghệ thuật chào mừng Festival Trà lần thứ 3.
Ngày cập nhật : 12/11/2015 | Lượt xem : 2505