Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Vận động, thuyết phục đối với 3 hộ gia đình nằm trong khu vực ảnh hưởng dự án Trạm biến áp...
Ngày cập nhật : 17/03/2020 | Lượt xem : 4187