Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

"Vượt nắng, thắng mưa" tại công trình cầu Bến Tượng.
Ngày cập nhật : 08/11/2018 | Lượt xem : 568