Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Xã Phúc Hà đón bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới.
Ngày cập nhật : 05/01/2019 | Lượt xem : 3033