Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

xã Phúc Xuân phối hợp với đơn vị bộ đội kè đường giao thông liên xóm
Ngày cập nhật : 20/07/2019 | Lượt xem : 2899