Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Xử lý trên 150 trường hợp vi phạm quá tốc độ.
Ngày cập nhật : 12/08/2015 | Lượt xem : 1872