Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Bài viết: " Người làm công tác kiểm tra. giám sát phải có nghiệp vụ giỏi, bản lĩnh vững "

Ngày cập nhật: 16/02/2017 | Lượt nghe: 2310