Bạn đang nghe: Chỉnh trang đô thị chào đón thành phố 60 mùa xuân

Ngày cập nhật: 14/10/2022 | Lượt nghe: 1783

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên (01/01/1964-01/01/2024)