Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Chuyển đổi số trong hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật. Nghị định số 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Ngày cập nhật: 11/01/2021 | Lượt nghe: 786