Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Cung cấp nước sinh hoạt cho người dân

Ngày cập nhật: 09/04/2019 | Lượt nghe: 1880