Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án đường Bắc Sơn kéo dài (đường Hồ Núi Cốc)

Ngày cập nhật: 04/08/2018 | Lượt nghe: 1876