Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công đường Việt Bắc giai đoạn 2

Ngày cập nhật: 28/11/2020 | Lượt nghe: 3747