Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Đời sống của nhân dân sau sáp nhập, đổi tên xóm, tổ dân phố

Ngày cập nhật: 12/03/2020 | Lượt nghe: 663