Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Ghi nhận ở đơn vị được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an

Ngày cập nhật: 05/03/2020 | Lượt nghe: 358