Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Hiệu quả bước đầu trong việc thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở thành phố Thái Nguyên

Ngày cập nhật: 15/03/2019 | Lượt nghe: 1565