Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng ở phường Đồng Bẩm

Ngày cập nhật: 31/07/2018 | Lượt nghe: 642