Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Hiệu quả sau một năm thực hiện Đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn

Ngày cập nhật: 04/10/2019 | Lượt nghe: 7783