Bạn đang nghe: Khẩn trương xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh

Ngày cập nhật: 27/12/2021 | Lượt nghe: 1584

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC