Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Ở một mô hình điểm cấp thành phố "Khu dân cư tự quản đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng đô thị văn minh"

Ngày cập nhật: 13/11/2019 | Lượt nghe: 618