Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Ở một tổ dân phố thực hiện tốt công tác phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn

Ngày cập nhật: 30/03/2019 | Lượt nghe: 1188