Bạn đang nghe: Phát triển nông nghiệp gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Ngày cập nhật: 10/10/2022 | Lượt nghe: 1879

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên (01/01/1964-01/01/2024)