Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Phỏng vấn anh Nguyễn Văn Thắng - Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Thái Nguyên về công tác vận động, tuyên truyền các cơ sở đoàn chung tay phòng chống dịch Covid-19

Ngày cập nhật: 07/04/2020 | Lượt nghe: 3294