Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Phỏng vấn bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch UBND phường Quang Trung về tinh thần và thái độ làm việc thiếu nhiệt tình trách nhiệm của cán bộ tư pháp hộ tịch tại bộ phận "một cửa" của phường

Ngày cập nhật: 23/01/2017 | Lượt nghe: 1989