Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Phỏng vấn ông Nguyễn Tiến Thường, trưởng xóm Xuân Hòa, xã Phúc Xuân TPTN về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân trong xóm đối với việc thực hiện tốt công tác GPMB phục vụ dự án này

Ngày cập nhật: 07/12/2019 | Lượt nghe: 439