Bạn đang nghe: Phụ nữ xã Phúc Hà với phong trào thực hành tiết kiệm

Ngày cập nhật: 25/08/2023 | Lượt nghe: 566

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên (01/01/1964-01/01/2024)