Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Tập trung cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông đô thị ở Thành phố Thái Nguyên

Ngày cập nhật: 04/10/2018 | Lượt nghe: 547