Bạn đang nghe: Thái Nguyên chuyển đổi số: Hành trình mới kiến tạo sự phát triển

Ngày cập nhật: 04/02/2023 | Lượt nghe: 1713

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Nguyên (01/01/1964-01/01/2024)