Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Thành phố Thái Nguyên tăng cường cải cách hành chính tại các phường, xã

Ngày cập nhật: 28/12/2020 | Lượt nghe: 4825