Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Thành phố Thái Nguyên xây dựng trạm Y tế đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế

Ngày cập nhật: 03/12/2019 | Lượt nghe: 582