Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Bạn đang nghe: Tinh giản bộ máy gắn với chủ trương sáp nhập xóm, tổ dân phố

Ngày cập nhật: 11/07/2019 | Lượt nghe: 1882