Bạn đang nghe: Trung tâm điều hành thông minh IOC thành phố Thái Nguyên - Tiền đề để xây dựng thành phố thông minh và phát triển

Ngày cập nhật: 31/10/2022 | Lượt nghe: 474

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC